COR 6 - Čista voda i sanitarni uslovi

Preuzmite skriptu

Obezbediti dostupnost i održivo upravljanje vodom i sanitacijama za sve 

Voda je osnova života na planeti i bez nje ne bi bilo živih organizama, pa ni ljudi. Osim što nam je neophodna i nezamenjiva u biološkom smislu, za funkcionisanje našeg organizma, voda nam je značajna i za mnoge druge procese. Pomoću vode održavamo higijenu, borimo se protiv bolesti, proizvodimo hranu, energiju, industrijske proizvode, te praktično sve što možemo da zamislimo na neki način zavisi od vode. Voda ima i veliki nematerijalni značaj za celu ljudsku zajednicu. Kroz istoriju civilizacije razvijala se specifična vezanost za vodu, pa je tako postala i deo naše kulturne baštine. Očuvani vodni resursi, reke i jezera takođe su nam važni  za rekreaciju, sport i održavanje mentalnog zdravlja. Na kraju, egzistencijalni karakter vode čini njenu pravednu i održivu raspodelu preduslovom mira i stabilnosti u svetu. Ujedinjene nacije su 2010. godine zvanično prepoznale pravo na vodu i sanitaciju kao osnovno ljudsko pravo.

Uprkos nemerljivom značaju vode, odnos čoveka prema vodi kao resursu je zabrinjavajući. Veliki procenat voda je danas zagađen i neupotrebljiv bez prethodnog tretmana. Prirodna vodena staništa, koja bi trebalo da budu izvor čiste vode, u velikoj meri su narušena ili uništena. To je dovelo do toga da značajan deo ljudske populacije nema redovan pristup vodi za piće. Nedostatak vode za piće nije jedini problem. Milijarde ljudi na planeti nema pristup vodi ni za podmirivanje osnovnih higijenskih i sanitarnih potreba. 

Kako bi se zaustavio neodgovoran odnos prema vodi i osiguralo pravedno raspoređivanje pristupa ovom resursu, Ujedinjene nacije su postavile cilj održivog razvoja 6, koji glasi: Obezbediti dostupnost i održivo upravljanje vodom i sanitacijama za sve. Cilj polazi od toga da svaki čovek na planeti mora imati redovan pristup vodi za piće i za higijenu, kao i da mu ta usluga bude priuštiva. Tek kada se obezbede ti elementarni uslovi, možemo da govorimo o održivom razvoju ljudskog društva 

COR 6 sadrži osam potciljeva koji se tiču obezbeđivanja dostupnosti vode za piće i higijenu, obezbeđivanja pristupa sanitarnim i higijenskim uslovima, smanjenja zagađenja voda, povećanja efikasnosti korišćenja voda i unapređenja upravljanja vodama na nacionalnom i međunarodnom nivou.  

Za praćenje tih osam potciljeva definisano je 11 indikatora. U Srbiji se trenutno prati sprovođenje šest potciljeva kroz osam indikatora.