COR 11 - Održivi gradovi i zajednice

Preuzmite skriptu

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, otpornim i održivim

Više od polovine svetskog stanovništva danas živi u gradovima, a predviđa se da će do 2050. godine broj ljudi u gradovima dostići 6,5 milijardi. Gradovi danas troše 60 do 80% svetske energije i odgovorni su za više od 70% emisija gasova s efektom staklene bašte, te su samim tim jedan od najvećih uzročnika klimatskih promena, iako zauzimaju samo oko 2% zemljine površine.

Naglo povećanje koncentracije ljudi u gradovima povećava pritisak na životnu sredinu i resurse koji su im potrebni za život. Povećana upotreba resursa dovodi do uništavanja životne sredine, što povratno negativno utiče na ljude kroz povećanje zagađenja vazduha, zagađenje voda i stvaranje nesanitarnih deponija. Uz to, ekstremno siromaštvo često je koncentrisano u velikim gradovima. Da bi se izbegla dalja devastacija prirode, urbanizacija treba da se tretira kao prilika za transformaciju odnosa prema resursima i njihovoj eksploataciji, odnosno sama urbanizacija može biti prilika da društveni razvoj bude održiviji i pravedniji za sve.

Kako se u gradovima srećemo s različitim socijalnim, ekonomskim i životno-sredinskim problemima, koji se pri velikoj koncentraciji ljudi dosta jasnije prepoznaju, dobro planirana urbanizacija, koja primenjuje principe održivosti, može biti iskorišćena kao potencijal za rešavanje navedenih problema.

S ciljem da se unaprede uslovi života u gradu i smanji uticaj ubrzane urbanizacije na životnu sredinu i prirodu uopšte, u Agendi 2030 definisan je cilj održivog razvoja 11. Cilj je postavljen da bi učinio gradove i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim.

COR 11 sadrži 10 potciljeva koji prepoznaju brojne probleme u oblasti života u gradovima i definišu njihova rešenja. U svrhu praćenja dostizanja ovih potciljeva formulisano je ukupno 14 indikatora.

Svi potciljevi primenljivi su u Republici Srbiji, a zvanična statistika zasad, delimično ili u potpunosti, prati dostizanje svega pet potciljeva.