COR 7 - Dostupna i obnovljiva energija

Preuzmite skriptu

Osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve 

Energija je danas jedan od najznačajnijih resursa kojima raspolažemo. Koristimo je svakodnevno kao električnu ili toplotnu energiju u našim domovima, te u različitim proizvodnim procesima ili transportu. Većina ljudi u svetu ne zna kako izgleda dan bez ovog resursa i tako nešto ne može ni da zamisli. Međutim, oko deset procenata svetske populacije nema pristup struji, a značajan deo stanovništva sveta koristi goriva niskog kvaliteta, što dovodi do prevremene smrti velikog broja ljudi. To ukazuje i na veliki značaj izvora iz kojih se dobija energija. Obnovljivi izvori predstavljaju neiscrpne izvore energije iz prirode koji se obnavljaju u određenom vremenskom intervalu, u celosti ili delimično. S druge strane, neobnovljivi izvori energije su ograničeni, a u njih spadaju fosilna goriva poput uglja, nafte i prirodnog gasa. Korišćenje fosilnih goriva u ogromnoj meri doprinosi klimatskim promenama zbog emisija gasova s efektom staklene bašte u Zemljinu atmosferu. Danas se najveći procenat energije (oko 83%) i dalje dobija sagorevanjem fosilnih goriva.

Zbog svega navedenog, prelazak na obnovljive izvore energije je ključan za dalji razvoj, kako s aspekta zaštite ljudskog zdravlja tako i zbog smanjenja efekta klimatskih promena. Međutim, obezbeđivanje dostupne, povoljne i čiste energije je kompleksan zadatak, pre svega za zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje. Te države nemaju dovoljno novca da bi sebi obezbedile prelazak na obnovljive izvore, zbog čega je potrebno udruženo delovanje, kao i finansijska podrška razvijenih zemalja. Pored toga, racionalnija i efikasnija upotreba energije smanjila bi količinu energije koja nam je potrebna, te bi imala pozitivan efekat na borbu protiv klimatskih promena. 

Kako bi se obezbedio univerzalan pristup energiji koja se dobija iz čistih izvora korišćenjem modernih tehnologija, Ujedinjene nacije su definisale cilj održivog razvoja 7. Cilj je formulisan radi obezbeđivanja univerzalnog pristupa energiji svim ljudima i povećanja korišćenja energije iz obnovljivih izvora, uz unapređenje energetske efikasnosti i finansijske pomoći nerazvijenim zemljama u korišćenju čistih tehnologija.   

COR 7 sadrži pet potciljeva koji prepoznaju i nastoje da reše brojne probleme u oblasti energetike. Definisano je ukupno šest indikatora za praćenje njihovog ostvarenja. 

 Svi potciljevi primenjivi su u Republici Srbiji, a zvanična statistika zasad prati ispunjenje tri potcilja.