COR 15 - Život na zemlji

Preuzmite skriptu

Zaštititi, obnavljati i promovisati održivo korišćenje kopnenih ekosistema, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i preokrenuti proces degradacije zemljišta i zaustaviti gubitak biodiverziteta 

Kopneni ekosistemi su, kako im samo ime kaže, oni koji se nalaze na kopnu, a od vodenih ekosistema (potoka, reka, mora, okeana itd.) razlikuju se po količini vode koju sadrže. U kopnene ekosisteme spadaju šume, travna staništa, pustinje, kao i vlažna staništa poput močvara, tresetišta i drugih. Svi ovi ekosistemi predstavljaju manje ili više složene zajednice biljaka, životinja, gljiva i drugih organizama, koji su u interakciji s neživim faktorima prirode (voda, vetar, zemljište itd.) stvorili posebne uslove sredine i naročit sistem, poznat kao ekosistem.  

Pored toga što stvaraju uslove za razvoj biodiverziteta, kopneni ekosistemi obezbeđuju razna dobra za ljude: hranu, sirovinu za lekove, gradnju i proizvodnju energije, kao i brojne druge ekosistemske usluge bez kojih život na planeti Zemlji ne bi bio moguć. Neke od ovih usluga su oslobađanje kiseonika i vezivanje ugljen-dioksida, očuvanje kvaliteta zemljišta i vode, regulacija protoka vode, kontrola erozije zemljišta, smanjenje temperature i mnoge druge. Zdravi i očuvani ekosistemi sprečavaju prirodne katastrofe, poput poplava i klizišta, regulišu klimu na Zemlji i ublažavaju posledice klimatskih promena koje su uzrokovane štetnim ljudskim delovanjem. Međutim, ekosistemi koji su degradirani uništavanjem staništa, nestankom flore i faune, unosom invazivnih vrsta, zagađenjem i na druge načine, nisu u mogućnosti da ostvare svoju prirodnu funkciju i pruže ekosistemske usluge. To dovodi do dodatnog uništavanja ovih ekosistema i smanjenja kvaliteta života ljudi. 

Kako bi se sprečili dalji negativni uticaji na prirodu i pomoglo njeno obnavljanje, Ujedinjene nacije su u Agendi 2030 definisale cilj održivog razvoja 15. Cilj je formulisan radi bolje zaštite, obnavljanja i promovisanja održivog korišćenja kopnenih ekosistema, održivog upravljanja šumama, uspešnije borbe protiv dezertifikacije, zaustavljanja procesa degradacije zemljišta i sprečavanja daljeg nestanka biodiverziteta. 

COR 15 sadrži 12 potciljeva koji prepoznaju brojne probleme u oblasti očuvanja prirode na kopnu i definišu njihova rešenja. U svrhu praćenja dostizanja ovih potciljeva formulisano je ukupno 12 indikatora. 

Svi potciljevi su primenljivi u Republici Srbiji, a zvanična statistika zasad, delimično ili u potpunosti, prati dostizanje svega pet potciljeva.